Metody

Psyche Soma System®
1024 576 Psyche Soma System, Kamila Grześkowiak

Psyche Soma System® to autorskie podejście terapeutyczne, integrujące trzy kluczowe aspekty zdrowia Klienta: doświadczenia, emocje i przekonania (psyche), biologiczne funkcjonowanie ciała (soma), wzorce, relacje i historię rodzinną (system). Rozpoczynając pracę z Klientem koncentruję się…

Recall Healing
1024 576 Psyche Soma System, Kamila Grześkowiak

Recall Healing to koncepcja terapeutyczna, zakładająca, że zarówno dolegliwości fizyczne jak i trudności w różnych obszarach życia człowieka mają źródło w nieuświadomionych konfliktach emocjonalnych z przeszłości. Metoda ta wspiera w identyfikacji źródeł traum i innych doświadczeń emocjonalnych, leżących u podłoża…

Internal Family Systems
1024 576 Psyche Soma System, Kamila Grześkowiak

Internal Family Systems jest nowoczesnym i przełomowym modelem terapii, opartym na dowodach naukowych. Na podstawie wyników badań ten dynamicznie zyskujący na popularności system terapeutyczny został uznany za efektywny i wpisany w 2015 roku do Krajowego Rejestru Programów i Praktyk…

Elementy Dietoterapii
1024 576 Psyche Soma System, Kamila Grześkowiak

Jako terapeutka rozumiem jak ważną rolę odgrywają związki pomiędzy myślami, emocjami i zachowaniami, a stanem zdrowia moich Klientów. Jestem przekonana, że wspierający organizm styl życia (w tym odżywiania) to jeden z warunków utrzymania się korzystnych zmian psychologicznych,…

Komunikacja bez Przemocy
1024 576 Psyche Soma System, Kamila Grześkowiak

Komunikacja bez Przemocy (Non-Violent Communication, NVC) to sposób porozumiewania się (a w szerszym kontekście również postrzegania relacji), który zakłada, że za każdym wypowiedzianym przez człowieka zdaniem, stoi ważna dla niego potrzeba. Twórca NVC, Marshall Rosenberg (terapeuta, mediator), upowszechnił…

Terapia Schematu
1024 576 Psyche Soma System, Kamila Grześkowiak

Terapia Schematu to zyskująca na popularności forma terapii integrująca podejście poznawczo- behawioralne m.in. z teorią przywiązania, terapią Gestalt i Analizą Transakcyjną. Pomaga zidentyfikować, zrozumieć i zmienić wczesne, nieadaptacyjne wzorce (schematy). Powstają one w okresie dzieciństwa, gdy podstawowe potrzeby…

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach
1024 576 Psyche Soma System, Kamila Grześkowiak

Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) to praktyczne podejście terapeutyczne oparte na dowodach naukowych, które ukierunkowane jest na realizację celów. Jest to terapia bazująca na założeniach psychologii pozytywnej i koncentrująca się na przyszłości oraz teraźniejszości. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuję…

Psychologia Prenatalna
1024 576 Psyche Soma System, Kamila Grześkowiak

Psychologia prenatalna (psychologia płodowa) to nauka zajmująca się związkiem pomiędzy stanami psychologicznymi i fizjologicznymi matki w czasie ciąży, a rozwojem dziecka w okresie płodowym i pourodzeniowym. W szerszym kontekście bada wpływ postaw rodziców wobec ciąży, jakości relacji…

Psychogenealogia
1024 576 Psyche Soma System, Kamila Grześkowiak

Czy są w Twoim życiu wydarzenia, które mimo Twoich wysiłków wciąż się powtarzają? Czy często zmieniasz pracę, przeprowadzasz się lub rozpoczynasz kolejne związki? Czy trudno Ci zaczynać lub doprowadzać zobowiązania do końca? Czy w Twojej rodzinie jest ktoś,…

Terapia Psychosomatyczna
1024 576 Psyche Soma System, Kamila Grześkowiak

Terapia psychosomatyczna opiera się na wynikach badań naukowych, które dowiodły, że stany emocjonalne i zdrowie fizyczne pozostają w ścisłym związku, a dolegliwości ciała mogą być wynikiem przeżytego wstrząsu emocjonalnego bądź przewlekłego stresu. Jako terapeutka korzystam…