Internal Family Systems

Nowoczesny i przełomowy model terapii

Internal Family Systems jest nowoczesnym i przełomowym modelem terapii, opartym na dowodach naukowych.

Na podstawie wyników badań ten dynamicznie zyskujący na popularności system terapeutyczny został uznany za efektywny i wpisany w 2015 roku do Krajowego Rejestru Programów i Praktyk Opartych na Dowodach (National Registry for Evidence-based Programs and Practices) prowadzonego przez Amerykańską Administrację do Spraw Nadużywania Substancji i Usług Zdrowia Psychicznego (Substance Abuse and Mental Health Services Administration).

Do wpisu w Rejestrze kwalifikują się wyłącznie metody terapii poddane rygorystycznej weryfikacji naukowej.

IFS różni się od innych modeli psychoterapii tym, że podkreśla naturalną wielorakość umysłu. Przyjmuje, że jest ona normalnym stanem, w którym osobowość Klienta składa się z licznych subosobowości (zwanych Częściami) stanowiących tzw. Wewnętrzną Rodzinę.

Jako terapeutka, korzystając z metody IFS postrzegam wewnętrzny świat Klienta jako zintegrowany system, składający się z mniejszych podsystemów Części, wzajemnie na siebie oddziałujących. Zmiana w jednym z nich wywołuje zmianę w całym systemie.

Części każdego człowieka składają się z uczuć, przekonań, doznań z ciała i doświadczeń życiowych, które stanowią autonomiczne podsystemy w osobowości, funkcjonujące bez udziału świadomości, z którymi dzięki terapii IFS można nawiązać kontakt.

Mogą to być np. Krytyk, Posłuszna Córka, Ambitny Syn, Matka-Polka, Samotnik, Część Odpowiadająca za Zdrowie, Część, Która Boi Się Latania i wiele innych (w procesie terapii Klienci z moją pomocą odkrywają charakterystykę swoich części i ich nazwy).

Jeżeli kiedykolwiek np. podejmując ważną decyzję, wahała/eś się pomiędzy dwoma rozwiązaniami i myśl o jednym z nich przynosiła Ci radość i spokój, a myśl o drugim wywoływała ból głowy i stres, to doświadczyła/eś wpływu Części.

Podczas sesji IFS pomagam moim Klientom świadomie oddzielić się od swoich myśli i emocji, tak by zyskali dostęp do stanu „Ja”, pełnego ciekawości, odwagi, jasności, akceptacji i współczucia wobec swojego wewnętrznego świata.

Poprzez uważne prowadzenie, zachęcam nie tylko do obserwacji pojawiających się wewnętrznych Części (w postaci myśli, obrazów, odczuć z ciała i innych doznań) ale także do zapoznania się z nimi poprzez dialog i zadawanie pytań.

Wspieram Klientów w budowaniu relacji pomiędzy ich „Ja” a tymi Częściami (subosobowościami), które niosą destrukcyjne przekonania na temat ich samych i innych ludzi oraz odpowiadają za mechanizmy reakcji emocjonalnych i zachowań (np. agresji, uzależnień, lęku, depresji etc.). Klient może dowiedzieć się jaka historia stoi za danym zachowaniem, jaka jest jego prawdziwa (często ukryta) funkcja w całym systemie osobowości Klienta oraz co jest potrzebne, by to zmienić.

Dzięki temu możliwy jest dostęp do wspomnień i zranień emocjonalnych bez dokonywania ocen i zalewania się emocjami oraz uwolnienie tych części osobowości Klienta z niesionego ciężaru emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego oraz przekonań i wzorców.

Złożony i ściśle określony proces Odciążenia Części z emocji i przekonań to proces zwany rekonsolidacja pamięci emocjonalnej, który jest jedyną znaną formą neuroplastyczności mózgu, zdolną do usunięcia skutków uczenia się emocjonalnego, która daje długotrwałe efekty.

Internal Family Systems to model terapii, w którym terapeuta przyjmuje, że każdy Klient posiada dostęp do potrzebnych mu zasobów (m.in. emocjonalnych, intelektualnych, fizycznych), dzięki którym może osiągnąć dobrostan. W przeciwieństwie do innych modeli terapii nie patologizuje cech osobowości i zachowań Klienta i nie dokonuje ich oceny, ale wspiera go w poznaniu ich i uzdrowieniu ważnych aspektów swojego życia.

IFS stosuje się m.in. w pracy z lękiem, depresją, zaburzeniami odżywiania i chorobami psychosomatycznymi jak i trudnościami w uczeniu się, traumą i innymi objawami oraz zaburzeniami.

Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego w 2021 roku na grupie osób dorosłych z diagnozą PTSD (Zespołu Stresu Pourazowego) i doświadczeniem licznych form traumy dziecięcej wskazują, że uczestnicy czteromiesięcznej terapii IFS wykazali znaczące zmniejszenie objawów PTSD, objawów depresyjnych i związanych z nimi objawów dysregulacji emocjonalnej, somatyzacji (tzn. dolegliwości ciała) i dysocjacji.

Za pomocą licznych skal pomiarowych u badanych, którzy ukończyli cykl sesji IFS, zaobserwowano wzrost poziomu współczucia oraz świadomości interoceptywnej (świadomość własnego ciała). Po upływie miesiąca od zakończenia terapii aż 92% uczestników nie spełniało już kryteriów diagnostycznych dla PTSD.

Serdecznie zapraszam na sesje Internal Family Systems, podczas których będę wspierać Cię w poznawaniu Twoich Części, nawiązaniu relacji z nimi oraz odciążeniu z emocjonalnego bagażu. Posiadam tytuł Praktyka Internal Family Systems, który otrzymałam po ukończeniu szkoleń akredytowanych przez IFS Institute (trenerki: Einat Bronstein oraz Mary Kruger).

Ukończyłam również akredytowane szkolenie „Self and Self-like Parts” („Ja i części Ja-podobne”) prowadzone przez Pamelę Krause.

Zarezerwuj wizytę

Szczegóły

Internal Family Systems to model terapii, w którym terapeuta przyjmuje, że każdy Klient posiada dostęp do potrzebnych mu zasobów, dzięki którym może osiągnąć dobrostan. IFS nie patologizuje cech osobowości i zachowań Klienta i nie dokonuje ich oceny, ale wspiera go w poznaniu ich i uzdrowieniu ważnych aspektów swojego życia.