Komunikacja bez Przemocy

Wybierasz mieć rację czy relację?

Komunikacja bez Przemocy (Non-Violent Communication, NVC) to sposób porozumiewania się (a w szerszym kontekście również postrzegania relacji), który zakłada, że za każdym wypowiedzianym przez człowieka zdaniem, stoi ważna dla niego potrzeba.

Twórca NVC, Marshall Rosenberg (terapeuta, mediator), upowszechnił tezę, zgodnie z którą przyjemne uczucia człowieka (np. ulga, radość, satysfakcja) wynikają z zaspokojenia potrzeb, zaś nieprzyjemne (m.in. gniew, smutek, strach) z ich niezaspokojenia.

Ze względu na społeczne programowanie poprzez opresyjny system edukacji, agresywne obrazy w mediach, brak przekazywania umiejętności empatycznego komunikowania się z pokolenia na pokolenie, człowiek często przyjmuje, że najskuteczniejszym sposobem na zaspokojenie ważnych potrzeb jest wysuwanie żądań wobec innych osób i nagradzanie ich bądź karanie w zależności od tego, czy je spełnią.

Zdaniem Rosenberga, jest to źródłem wszystkich rodzajów przemocy.

Tak powszechne w szkołach, miejscach pracy i bliskich związkach reakcje jak osąd, obraza i krytyka to najbardziej jaskrawe przejawy niezaspokojonych potrzeb, które utrudniają porozumienie.

Dzięki Komunikacji bez Przemocy możliwe jest poznanie własnych potrzeb i uczuć, które pojawiają się w wyniku ich (nie)zaspokojenia.

Jednocześnie, ten system komunikacji uświadamia wagę uważnego słuchania i mobilizuje do oddzielania obserwacji od interpretacji i żądań od próśb.

Pracując z moimi Klientami w procesie terapii, niejednokrotnie korzystam z narzędzi Komunikacji bez Przemocy. Dzięki nim moi Klienci jednocześnie lepiej poznają i rozumieją siebie, jak również skuteczniej komunikują się z bliskimi.

NVC opiera się na kilku podstawowych założeniach, zgodnie z którymi:

  • wszyscy ludzie mają takie same potrzeby
  • istnieją różne strategie zaspokajania tej samej potrzeby
  • jeżeli człowiek dąży do porozumienia, konieczne jest zrozumienie, że jego własne potrzeby są dla niego tak samo ważne jak dla drugiej osoby jej własne
  • ludzie mogą zgodzić się na coś z pełną świadomością wyłącznie wtedy, gdy mają prawo odmowy.

Komunikacja bez Przemocy pozwala na szczerość wobec drugiego człowieka, bez stosowania krytyki, obrazy i poniżania oraz bez diagnozowania jego myślenia, uczuć i zachowań jako błędnych. Pozwala na „budowanie mostów, zamiast murów”.

Komunikacja bez Przemocy to niezwykle skuteczne i użyteczne narzędzie, z którego można korzystać w życiu prywatnym i zawodowym.

Przeprowadziłam szereg szkoleń z zakresu Komunikacji bez Przemocy dla kadry opiekuńczo- wychowawczej (nauczyciele żłobka i przedszkole) oraz dla rodziców.

Na co dzień przekazuję wiedzę i ćwiczę umiejętność komunikowania się bez przemocy z moimi Klient(k)ami, integrując je w procesie terapii.

Jeżeli chciał(a)byś dokonać zmiany w swojej relacji z partnerem/ką, dziećmi, rodzicami, przyjaciółmi i współpracownikami, zapraszam Cię na sesję, podczas której dowiesz się w jaki sposób możesz wprowadzić Komunikację bez Przemocy do swojego życia.

Jesteś również mile widziany/a na warsztatach z NVC otwartych, bądź dla profesjonalistów, które prowadzę w Poznaniu, innych częściach kraju oraz online.

Zarezerwuj wizytę

Szczegóły

Ze względu na społeczne programowanie poprzez opresyjny system edukacji, agresywne obrazy w mediach, brak przekazywania umiejętności empatycznego komunikowania się z pokolenia na pokolenie, człowiek często przyjmuje, że najskuteczniejszym sposobem na zaspokojenie ważnych potrzeb jest wysuwanie żądań wobec innych osób i nagradzanie ich bądź karanie w zależności od tego, czy je spełnią. Zdaniem Rosenberga, jest to źródłem wszystkich rodzajów przemocy.