Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Jak w krótkim czasie wprowadzić pożądaną zmianę?

Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) to praktyczne podejście terapeutyczne oparte na dowodach naukowych, które ukierunkowane jest na realizację celów.

Jest to terapia bazująca na założeniach psychologii pozytywnej i koncentrująca się na przyszłości oraz teraźniejszości.

W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuję TSR wspierając moje Klientki i Klientów w procesie zmiany poprzez wspólne poszukiwanie rozwiązań. Pracując w tym podejściu przyjmuję, że są Oni ekspertami w zakresie swojego życia i posiadają umiejętności oraz doświadczenie, dzięki któremu mogą skutecznie zmieniać to co przeszkadza Im w osiągnięciu dobrostanu.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach pomaga motywować, osiągać i podtrzymywać pożądane zmiany.

W pracy metodą TSR pomagam moim Klient(k)om zobaczyć w jaki sposób Ich życie zmieni się, gdy niekorzystna sytuacja bieżąca ulegnie zmianie. Następnie wspólnie identyfikujemy doświadczenia, umiejętności i zachowania, które zbliżą Klienta/kę do skonstruowania najlepszego rozwiązania, wdrożonego w kolejnym kroku.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach zakłada, że problemy najlepiej jest rozwiązywać koncentrując się na tym, co już działa i w jaki sposób Klient/ka chciał(a)by aby wyglądało życie. Uwagę przywiązuje do tego JAK zmienić bieżącą sytuację, a nie DLACZEGO sytuacja ta nastąpiła.

Jest to podejście zwięzłe, praktyczne i zorientowane na cel, dlatego jego popularność sprawia, że TSR jest jednym z wiodących kierunków terapii krótkoterminowej.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest podejściem opartym na licznych dowodach naukowych. Dotychczasowe badania wykazały jej efektywność w terapii problemów takich jak m.in.:

  • depresja
  • przewlekły stres
  • stany lękowe
  • zaburzenia odżywiania
  • doświadczenie przemocy
  • trudności w wyrażaniu emocji
  • trudności w relacjach interpersonalnych
  • niska samoocena.

Szkolenie w zakresie TSR zrealizowałam w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Jeżeli czujesz, że jakość Twojego życia jest obniżona z powodu trudności w którymś z jego obszarów (np. relacji prywatnych bądź zawodowych, zdrowia, pracy) i zależy Ci na znalezieniu realistycznego i skutecznego rozwiązania, zgodnego z Twoimi możliwościami, zapraszam na sesję.)

Zarezerwuj wizytę

Szczegóły

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach zakłada, że problemy najlepiej jest rozwiązywać koncentrując się na tym, co już działa i w jaki sposób Klient/ka chciał(a)by aby wyglądało życie. Uwagę przywiązuje do tego JAK zmienić bieżącą sytuację, a nie DLACZEGO sytuacja ta nastąpiła.