Terapia Schematu

Kompleksowa pomoc w zmianie niewspierających przekonań i zachowań

Terapia Schematu to zyskująca na popularności forma terapii integrująca podejście poznawczo- behawioralne m.in. z teorią przywiązania, terapią Gestalt i Analizą Transakcyjną.

Pomaga zidentyfikować, zrozumieć i zmienić wczesne, nieadaptacyjne wzorce (schematy).

Powstają one w okresie dzieciństwa, gdy podstawowe potrzeby np. akceptacji, bezpieczeństwa, autonomii, zostają niezaspokojone. Jeśli dziecko doświadcza samotności, zagrożenia, odrzucenia (i/lub innych, trudnych stanów), wykształca wzorce, które wpływają na jego sposób myślenia, odczuwanie emocji, narrację wspomnień, a także zachowania w relacjach z ludźmi.

Jednym z powszechnie występujących schematów, z którym często pracuję z moimi Klient/kami jest np. Wadliwość, która przejawia się myślami takimi jak: „nie jestem wystarczająca/”, „mam w sobie ogromną wadę”, „jestem zbyt głupi/a, brzydki/a, słaby/a” oraz poczuciem wstydu i osamotnienia. Często u jej źródła leży krytyka ze strony otoczenia we wczesnych latach.

Niejednokrotnie towarzyszy jej inny schemat np. Samopoświęcenia, który powoduje, że osoba rezygnuje z realizacji własnych potrzeb na rzecz zadowolenia innych osób. Występuje często np. u Klientów/ek, którym w dzieciństwie powierzono odpowiedzialność za nastrój innego domownika np. rodzica/rodzeństwa.

W pracy terapeutycznej z wczesnymi schematami pomagam moim Klient/kom odkryć, że emocje, utrwalone przekonania i reakcje, które często uznawali/ły za „wrodzony” element swojej tożsamości, niejednokrotnie stanowią przetrwałą reakcję na ból, którego doświadczyli/ły.

Wspólnie przyglądamy się temu, w jaki sposób schemat ujawnia się w życiu i którą ze strategii radzenia sobie z nim Klient/ka przyjmuje najczęściej.

Może to być np. poddanie się (powtarzanie schematu), walka ze schematem lub unikanie go (koncentracja na organizacji życia w taki sposób, by schemat się nie ujawniał, czemu często towarzyszy napięcie).

Terapia Schematu koncentruje się nie tylko skutkach aktywności wzorca w życiu Klienta, ale również na jego przyczynach. Opiera się przede wszystkim na wspierającej Klienta relacji z Terapeutą i technikach pracy z emocjami.

Korzystając z wiedzy na temat schematów i licznych narzędzi do ich zmiany, mogę wesprzeć Cię w trudnościach z m.in.:

  • obniżoną samooceną
  • rozpoznawaniem i komunikowaniem granic
  • poświęcaniem się dla innych osób
  • zaufaniem w relacjach
  • nadmierną zależnością emocjonalną w związkach
  • wycofaniem emocjonalnym
  • gwałtownymi reakcjami emocjonalnym
  • lękiem
  • perfekcjonizmem.

Jeżeli jesteś gotowy/a odkryć wczesne, nieadapatacyjne wzorce które wpływają na Twoje myślenie, emocje, zdrowie i relacje, serdecznie zapraszam do kontaktu.

Szkolenie z Terapii Schematu ukończyłam w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.

Zarezerwuj wizytę

Szczegóły

Jednym z powszechnie występujących schematów, z którym często pracuję z moimi Klient/kami jest np. Wadliwość, która przejawia się myślami takimi jak: „nie jestem wystarczająca/”, „mam w sobie ogromną wadę”, „jestem zbyt głupi/a, brzydki/a, słaby/a” oraz poczuciem wstydu i osamotnienia.