Dzięki sesjom u Kamili nauczyłam się analizować wpływ zdarzeń z przeszłości na moje postrzeganie rzeczywistości i obserwować znaczenie tego, co dzieje się w moim życiu na bieżąco.

Do Kamili zgłosiłam się z polecenia znajomej osoby. Moim problemem było wyczerpanie pracą zawodową, z którym nie mogłam sobie wcześniej poradzić.
Dzięki sesjom u Kamili odkryłam przyczynę tej sytuacji. Nauczyłam się analizować wpływ zdarzeń z przeszłości na moje postrzeganie rzeczywistości i obserwować znaczenie tego, co dzieje się w moim życiu na bieżąco. Podjęłam działania na rzecz swojego zdrowia psychicznego i fizycznego.

Na podstawie swojego doświadczenia uważam, że bardzo ważne jest wsparcie osoby profesjonalnie zajmującej się problemami psychicznymi.

H.O.