O początku życia

  • 2023.09.18
1024 683 Psyche Soma System, Kamila Grześkowiak

Moment poczęcia dziecka to za każdym razem historyczna chwila. Biologiczne mistrzostwo. Oto dwie rodziny, pochodzące od różnych przodków, spotykają się w jednym momencie i łączą, tworząc Nowe Życie.

Ułamki sekund decydują o tym, Kto się z tej ciąży narodzi. Kto będzie niósł pamięć o dziedzictwie dwóch systemów – matki i ojca. Na Czyich barkach spocznie zadanie realizowania lojalności rodzinnej poprzez rozwiązanie konkretnych problemów, z którymi nie poradzili sobie przodkowie. W jaki sposób specyficzne cechy Nowej Osoby wpłyną na dalsze losy obu klanów.

Gdy w systemie rodzinnym pojawia się Nowe Życie, staje się Ono jego integralną i niezbędną częścią. Nowa Osoba nie może przeżyć bez zasobów klanu, a klan potrzebuje zasobów, które Ona wniesie. Powstaje nierozerwalne wiązanie, które od tej pory łączy Nową Osobę ze wszystkimi Członkami i Członkiniami rodziny.

Ta obustronna zależność – Nowego Życia, zasilanego zasobami klanu, i klanu, którego przetrwanie zależne jest od kontynuacji dziedzictwa poprzez Nowe Życie – to prapoczątek każdego z nas. Tego związku nie da się wymazać, usunąć, pozbyć. Pozostaje na zawsze w systemie rodzinnym, i każdej osobie, która do niego przynależy poprzez poczęcie i narodziny.