O najstarszym z dzieci

  • 2023.02.14
1024 683 Psyche Soma System, Kamila Grześkowiak

Pierwsza ciąża, jeśli jest upragniona przez oboje rodziców, to okres wielkiej ekscytacji, ale i niepokoju.

Najmłodsze lata życia najstarszego dziecka to czas cieszenia się pełną uwagą rodziców. Każde osiągnięcie jest okazją do świętowania i często zostaje uwiecznione w postaci notatki, zdjęcia lub filmu. Wszystko jest pierwsze – pierwsza rodzicielska duma, ale i pierwszy lęk o życie dziecka.

Dopóki najstarsze jest jedynakiem, dopóty skupiają się na nim wszystkie oczekiwania rodziców, ponieważ traktują je jako swoją „reprezentację”, swoiste odbicie. Stąd może wynikać duży nacisk na pierwsze kroki, osiąganie samodzielności, pierwsze słowa pierworodnego dziecka.

Dopóki nie pojawią się kolejne dzieci, pierwsze stanowić będzie jedyną gwarancję przedłużenia rodu i dziedzictwa rodziców.